Categories
รถทัวร์

ซันบัส

ซันบัส
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1
โทร 0-2936-3993 , 096-7017251
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส
โทร 086-7586111 , 042-033188
เชียงคาน ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส ติด ธกส. เชียงคาน
โทร 089-8402295
จุดจอดแก้งคร้อ จุดขายตั๋วซันบัส แก้งคร้อ
โทร 080-0434306 , 044-882735
จุดจอดภูเขียว จุดขายตั๋วซันบัส ภูเขียว
โทร 086-8703946
จุดจอดหนองหิน จุดขายตั๋วซันบัส หนองหิน
โทร 042-852224 , 091-0798391
วังสะพุง จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส วังสะพุง
โทร 042-841519 , 062-7455767
จุดจอดบ้านธาตุ จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บ้านธาตุ
โทร 042-854027
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บขส.ชัยภูมิ
โทร 044-838008
เบอร์โทร ติดต่อรถทัวร์ซันบัส Sunbus

ซันบัส Sunbus เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถจองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถ ตลอด 24 ชม. เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

รถทัวร์ซันบัส Sunbus
ขอบคุณภาพ รถทัวร์ซันบัส Sunbus

ซันบัส Sunbus มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์

ทางแอดมินได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 65

เวลาออกเที่ยวรถประเภทราคาตั๋ว
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. เลย จ.เลย
08:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคานVIP 24734
10:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24734
19:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคานVIP 24734
21:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24734
07:00เลย-กรุงเทพฯVIP 24734
09:00เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯVIP 24734
19:00เลย-กรุงเทพฯVIP 24734
21:00เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ VIP 24734
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
08:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคานVIP 24577
10:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24577
19:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคานVIP 24577
21:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24577
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
08:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน VIP 24454
10:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24454
19:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคานVIP 24454
21:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24454
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
08:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคานVIP 24520
10:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24520
19:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคานVIP 24520
21:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24520
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
08:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคานVIP 24554
10:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24554
19:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคานVIP 24554
21:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24554
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ผานกเค้า จ.เลย
08:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคานVIP 24699
10:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24699
19:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคานVIP 24699
21:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24699
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.โคกขมิ้น จ.เลย
10:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24699
21:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24699
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ตาดข่า จ.เลย
08:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน VIP 24699
10:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24699
19:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคานVIP 24699
21:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24699
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ตลาดหนองหิน จ.เลย
08:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน VIP 24699
10:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24699
19:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคานVIP 24699
21:00กรุงเทพฯ-เลยVIP 24699
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด เชียงคาน จ.เลย
08:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน VIP 24795
19:00กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน VIP 24795
บขส. อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ
09:00เลย-กรุงเทพฯVIP 24577
11:00เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯVIP 24577
21:00เลย-กรุงเทพฯVIP 24577
21:10เลย-กรุงเทพฯVIP 32433
23:00เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯVIP 24577
จุดจอด แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ
10:00เลย-กรุงเทพฯVIP 24520
12:00เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯVIP 24520
22:00เลย-กรุงเทพฯVIP 24520
00:00เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯVIP 24520
จุดจอด ภูเขียว จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ
09:30เลย-กรุงเทพฯ VIP 24554
11:30เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯVIP 24554
21:30เลย-กรุงเทพฯ VIP 24554
23:30เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯVIP 24554
จุดจอด ผานกเค้า จ.เลย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ
08:00เลย-กรุงเทพฯVIP 24699
08:50เลย-กรุงเทพฯVIP 32550
10:00เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯVIP 24699
20:00เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯVIP 24699
22:00เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯVIP 24699
จุดจอด ต.โคกขมิ้น จ.เลย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ
07:30เลย-กรุงเทพฯVIP 24699
19:30เลย-กรุงเทพฯVIP 24699
จุดจอด ต.ตาดข่า จ.เลย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ
07:50เลย-กรุงเทพฯ VIP 24699
09:50เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯVIP 24699
19:50เลย-กรุงเทพฯ VIP 24699
21:50เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯVIP 24699
จุดจอด ตลาดหนองหิน จ.เลย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ
07:40เลย-กรุงเทพฯVIP 24699
09:40เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯVIP 24699
19:40เลย-กรุงเทพฯVIP 24699
21:40เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ VIP 24699
จุดจอด เชียงคาน จ.เลย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ
08:00เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ VIP 24795
20:00เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ VIP 24795

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

  • 7-11
  • บัตรเครดิต
  • แอปธนาคาร K+
  • สแกนจ่ายผ่าน QR-Code
  • Big C

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ต้องการจองตั๋วรถบทัวร์ระบบออนไลน์ ซันบัส Sunbus และเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังจุดจอดรถ กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2, บขส. เลย, บขส. อ.ชุมแพ, จุดจอด ต.บ้านค่าย, จุดจอด แก้งคร้อ, จุดจอด ภูเขียว, จุดจอด ผานกเค้า, จุดจอด ต.โคกขมิ้น, จุดจอด ต.ตาดข่า, จุดจอด ตลาดหนองหิน, จุดจอด เชียงคาน, โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กรุงเทพ, เลย, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาด้านล่างได้เลยครับ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถซันบัส Sunbus ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2565

กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. เลย จ.เลย

กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ผานกเค้า จ.เลย

กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.โคกขมิ้น จ.เลย

กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ตาดข่า จ.เลย

กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ตลาดหนองหิน จ.เลย

กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด เชียงคาน จ.เลย

บขส. อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ

จุดจอด แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ

จุดจอด ภูเขียว จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ

จุดจอด ผานกเค้า จ.เลย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ

จุดจอด ต.โคกขมิ้น จ.เลย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ

จุดจอด ต.ตาดข่า จ.เลย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ

จุดจอด ตลาดหนองหิน จ.เลย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ

จุดจอด เชียงคาน จ.เลย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ

จองตั๋วรถทัวร์ ด้วยระบบจองตั๋วออนไลน์ ซันบัส Sunbus มีวิธีที่ไม่ยุ่งยาก เพียงมีโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน เชื่อมเน็ตก็จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ว

[ads]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *