Categories
รถทัวร์

บัส เอ็กซ์เพลส

จองตั๋วรถทัวร์ ที่นี่

ด่วน!! เปิดให้จองตั๋วออนไลน์บัส เอ็กซ์เพลสแล้ว จองได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางไปซื้อ สามารถเลือกที่นั่งได้ตามต้องการ จ่ายง่ายที่ 7-Eleven ทั่วไทย หรือจ่ายผ่านบัตรเครดิต อย่าช้า….มาดูเส้นทางกันเลยจ้า

เส้นทางเดินรถ

  • 63 กรุงเทพฯ – ตะกั่วป่า – เขาหลัก – ทับละมุ – ภูเก็ต (สายเก่า)
  • 949 กรุงเทพฯ – ตาขุน – พังงา – วังหม้อแกง – ภูเก็ต (สายใหม่)
  • 61 กรุงเทพฯ – ตาขุน – พังงา – วังหม้อแกง -ภูเก็ต (สายใหม่)
  • 99 กรุงเทพฯ – พังงา[สายเก่า]
  • 993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์
  • 63 ภูเก็ต – ทับละมุ – เขาหลัก – ตะกั่วป่า กรุงเทพฯ (สายเก่า)
  • 949 ภูเก็ต – วังหม้อแกง – พังงา – ตาขุน กรุงเทพฯ(สายใหม่)
  • 993 สุราษฎร์ – กรุงเทพฯ

เบอร์ติดต่อ

  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ช่องหมายเลข 3 โทร. 076-373299 , 085-7963411
  • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 52, 53, 54 โทร. 02-8946101, 02-8946044

จองตั๋วรถทัวร์ บัส เอ็กซ์เพลส ผ่านออนไลน์ ได้ที่นี่ ตลอด 24 ชั่วโมง เลือกที่นั่งได้ตามต้องการ จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ จ่ายได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาใกล้ท่าน อย่าช้า….อย่าลืมจองกันนะจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *