Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. พะเยา – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก | เที่ยว 09:30 น. – VIP 24

นิวถาวรทัวร์

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 09:30 น. บขส. พะเยา – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 | นิวถาวรทัวร์.”

— เที่ยวรถทัวร์ นิวถาวรทัวร์ เส้นทาง บขส. พะเยา – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก เวลา 09:30 น.

รถทัวร์ไป บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เส้นทาง บขส. พะเยา – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 บริการด้วยรถทัวร์ นิวถาวรทัวร์ รถออกเวลา 09:30 น. ถึงเวลาประมาณ 15:20 น. ราคาตั๋วประมาณ 440 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท VIP 24

  • จุดขึ้น : พะเยา จุดจอด: บขส. พะเยา
  • จุดลง : พิษณุโลก จุดจอด: บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ตารางเดินรถ

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วบริษัททัวร์ชนิดรถ
09:30 น.15:20 VIP 24440นิวถาวรทัวร์VIP 24

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

ภาพตัวอย่างรถทัวร์ไป บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 เที่ยว 09:30 น.

พะเยา-พิษณุโลก-แห่งที่-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *