วิธีชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน สามารถเลือกชำระที่ 7 Eleven หรือ บัตรเครดิต