Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น | เที่ยว 19:00 น. – ป.1

อีสานทัวร์

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 19:00 น. บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 | อีสานทัวร์.”

— เที่ยวรถทัวร์ อีสานทัวร์ เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น เวลา 19:00 น.

รถทัวร์ไป บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 บริการด้วยรถทัวร์ อีสานทัวร์ รถออกเวลา 19:00 น. ถึงเวลาประมาณ 07:00 น. +1d ราคาตั๋วประมาณ 643 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท ป.1

  • จุดขึ้น : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
  • จุดลง : ขอนแก่น จุดจอด: บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ตารางเดินรถ

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วบริษัททัวร์ชนิดรถ
19:00 น.07:00 +1dป.1643อีสานทัวร์ป.1

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

ภาพตัวอย่างรถทัวร์ไป บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 เที่ยว 19:00 น.

เชียงใหม่-2-อาเขต-ขอนแก่น-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *