Categories
มินิบัส

มินิบัส กรุงเทพ – บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี | เที่ยว 11:30 น. – ม.2

บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

ภาพประกอบ

“มินิบัส 11:30 น. กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – บขส. กาญจนบุรี | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด.”

— เที่ยวมินิบัส บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด เส้นทาง กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เวลา 11:30 น.

มินิบัสไป บขส. กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เส้นทาง กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – บขส. กาญจนบุรี บริการด้วยมินิบัส บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด รถออกเวลา 11:30 น. ถึงเวลาประมาณ 14:20 น. ราคาตั๋วประมาณ 110 บาท บริการด้วยมินิบัสประเภท ม.2

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี | เที่ยว 07:00 น. – ป.1

บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 07:00 น. บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. กาญจนบุรี | บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด.”

— เที่ยวรถทัวร์ บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เวลา 07:00 น.

รถทัวร์ไป บขส. กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. กาญจนบุรี บริการด้วยรถทัวร์ บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด รถออกเวลา 07:00 น. ถึงเวลาประมาณ 18:30 น. ราคาตั๋วประมาณ 625 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท ป.1

Categories
มินิบัส

มินิบัส บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ จ.กรุงเทพ | เที่ยว 04:50 น. – ม.2

บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

ภาพประกอบ

“มินิบัส 04:50 น. บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด.”

— เที่ยวมินิบัส บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด เส้นทาง บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ เวลา 04:50 น.

มินิบัสไป กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จังหวัดกรุงเทพ เส้นทาง บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี บริการด้วยมินิบัส บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด รถออกเวลา 04:50 น. ถึงเวลาประมาณ 06:40 น. ราคาตั๋วประมาณ 110 บาท บริการด้วยมินิบัสประเภท ม.2

Categories
มินิบัส

มินิบัส กรุงเทพ – บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี | เที่ยว 20:30 น. – ม.2

บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

ภาพประกอบ

“มินิบัส 20:30 น. กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – บขส. กาญจนบุรี | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด.”

— เที่ยวมินิบัส บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด เส้นทาง กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เวลา 20:30 น.

มินิบัสไป บขส. กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เส้นทาง กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – บขส. กาญจนบุรี บริการด้วยมินิบัส บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด รถออกเวลา 20:30 น. ถึงเวลาประมาณ 23:20 น. ราคาตั๋วประมาณ 110 บาท บริการด้วยมินิบัสประเภท ม.2

Categories
มินิบัส

มินิบัส บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ จ.กรุงเทพ | เที่ยว 13:20 น. – ม.2

บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

ภาพประกอบ

“มินิบัส 13:20 น. บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด.”

— เที่ยวมินิบัส บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด เส้นทาง บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ เวลา 13:20 น.

มินิบัสไป กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จังหวัดกรุงเทพ เส้นทาง บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี บริการด้วยมินิบัส บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด รถออกเวลา 13:20 น. ถึงเวลาประมาณ 15:10 น. ราคาตั๋วประมาณ 110 บาท บริการด้วยมินิบัสประเภท ม.2

Categories
มินิบัส

มินิบัส บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ จ.กรุงเทพ | เที่ยว 17:10 น. – ม.2

บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

ภาพประกอบ

“มินิบัส 17:10 น. บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด.”

— เที่ยวมินิบัส บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด เส้นทาง บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ เวลา 17:10 น.

มินิบัสไป กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จังหวัดกรุงเทพ เส้นทาง บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี บริการด้วยมินิบัส บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด รถออกเวลา 17:10 น. ถึงเวลาประมาณ 19:00 น. ราคาตั๋วประมาณ 110 บาท บริการด้วยมินิบัสประเภท ม.2

Categories
มินิบัส

มินิบัส กรุงเทพ – บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี | เที่ยว 11:00 น. – ด่วนพิเศษ

จีโอ แฟมิลี่

ภาพประกอบ

“มินิบัส 11:00 น. กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – บขส. กาญจนบุรี | จีโอ แฟมิลี่.”

— เที่ยวมินิบัส จีโอ แฟมิลี่ เส้นทาง กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เวลา 11:00 น.

มินิบัสไป บขส. กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เส้นทาง กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – บขส. กาญจนบุรี บริการด้วยมินิบัส จีโอ แฟมิลี่ รถออกเวลา 11:00 น. ถึงเวลาประมาณ 13:00 น. ราคาตั๋วประมาณ 120 บาท บริการด้วยมินิบัสประเภท ด่วนพิเศษ

Categories
มินิบัส

มินิบัส บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ จ.กรุงเทพ | เที่ยว 05:10 น. – ม.2

บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

ภาพประกอบ

“มินิบัส 05:10 น. บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด.”

— เที่ยวมินิบัส บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด เส้นทาง บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ เวลา 05:10 น.

มินิบัสไป กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จังหวัดกรุงเทพ เส้นทาง บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี บริการด้วยมินิบัส บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด รถออกเวลา 05:10 น. ถึงเวลาประมาณ 07:50 น. ราคาตั๋วประมาณ 110 บาท บริการด้วยมินิบัสประเภท ม.2

Categories
มินิบัส

มินิบัส บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ จ.กรุงเทพ | เที่ยว 19:00 น. – ม.2

บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

ภาพประกอบ

“มินิบัส 19:00 น. บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด.”

— เที่ยวมินิบัส บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด เส้นทาง บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ เวลา 19:00 น.

มินิบัสไป กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จังหวัดกรุงเทพ เส้นทาง บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี บริการด้วยมินิบัส บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด รถออกเวลา 19:00 น. ถึงเวลาประมาณ 20:50 น. ราคาตั๋วประมาณ 110 บาท บริการด้วยมินิบัสประเภท ม.2

Categories
มินิบัส

มินิบัส บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ จ.กรุงเทพ | เที่ยว 07:50 น. – ม.2

บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

ภาพประกอบ

“มินิบัส 07:50 น. บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด.”

— เที่ยวมินิบัส บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด เส้นทาง บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ เวลา 07:50 น.

มินิบัสไป กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จังหวัดกรุงเทพ เส้นทาง บขส. กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี บริการด้วยมินิบัส บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด รถออกเวลา 07:50 น. ถึงเวลาประมาณ 09:40 น. ราคาตั๋วประมาณ 110 บาท บริการด้วยมินิบัสประเภท ม.2