Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | เที่ยว 12:00 น. – ม.4 พ

บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 12:00 น. บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. อุบลราชธานี | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด.”

— เที่ยวรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เวลา 12:00 น.

รถทัวร์ไป บขส. อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. อุบลราชธานี บริการด้วยรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด รถออกเวลา 12:00 น. ถึงเวลาประมาณ 05:00 น. +1d ราคาตั๋วประมาณ 932 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท ม.4 พ

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ กรุงเทพ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ | เที่ยว 06:00 น. – ป.1

บางกอกบัสไลน์

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 06:00 น. กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) | บางกอกบัสไลน์.”

— เที่ยวรถทัวร์ บางกอกบัสไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ เวลา 06:00 น.

รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทาง กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) บริการด้วยรถทัวร์ บางกอกบัสไลน์ รถออกเวลา 06:00 น. ถึงเวลาประมาณ 16:30 น. ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท ป.1

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ กรุงเทพ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ | เที่ยว 18:30 น. – ม.4 พ

บุษราคัมทัวร์

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 18:30 น. กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) | บุษราคัมทัวร์.”

— เที่ยวรถทัวร์ บุษราคัมทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ เวลา 18:30 น.

รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทาง กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) บริการด้วยรถทัวร์ บุษราคัมทัวร์ รถออกเวลา 18:30 น. ถึงเวลาประมาณ 04:45 น. +1d ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท ม.4 พ

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี | เที่ยว 07:00 น. – ป.1

บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 07:00 น. บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. กาญจนบุรี | บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด.”

— เที่ยวรถทัวร์ บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เวลา 07:00 น.

รถทัวร์ไป บขส. กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. กาญจนบุรี บริการด้วยรถทัวร์ บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด รถออกเวลา 07:00 น. ถึงเวลาประมาณ 18:30 น. ราคาตั๋วประมาณ 625 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท ป.1

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. น่าน – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ | เที่ยว 08:30 น. – VIP

กรีนบัส

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 08:30 น. บขส. น่าน – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) | กรีนบัส.”

— เที่ยวรถทัวร์ กรีนบัส เส้นทาง บขส. น่าน – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ เวลา 08:30 น.

รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทาง บขส. น่าน – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) บริการด้วยรถทัวร์ กรีนบัส รถออกเวลา 08:30 น. ถึงเวลาประมาณ 14:55 น. ราคาตั๋วประมาณ 476 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท VIP

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. แพร่ จ.แพร่ | เที่ยว 12:30 น. – VIP

กรีนบัส

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 12:30 น. บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. แพร่ | กรีนบัส.”

— เที่ยวรถทัวร์ กรีนบัส เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. แพร่ จ.แพร่ เวลา 12:30 น.

รถทัวร์ไป บขส. แพร่ จังหวัดแพร่ เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. แพร่ บริการด้วยรถทัวร์ กรีนบัส รถออกเวลา 12:30 น. ถึงเวลาประมาณ 16:40 น. ราคาตั๋วประมาณ 322 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท VIP

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ | เที่ยว 16:30 น. – X-Class

กรีนบัส

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 16:30 น. บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) | กรีนบัส.”

— เที่ยวรถทัวร์ กรีนบัส เส้นทาง บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ เวลา 16:30 น.

รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทาง บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) บริการด้วยรถทัวร์ กรีนบัส รถออกเวลา 16:30 น. ถึงเวลาประมาณ 20:15 น. ราคาตั๋วประมาณ 196 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท X-Class

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. บึงกาฬ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ | เที่ยว 15:00 น. – ม.4 พ

บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 15:00 น. บขส. บึงกาฬ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด.”

— เที่ยวรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด เส้นทาง บขส. บึงกาฬ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ เวลา 15:00 น.

รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทาง บขส. บึงกาฬ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) บริการด้วยรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด รถออกเวลา 15:00 น. ถึงเวลาประมาณ 07:00 น. +1d ราคาตั๋วประมาณ 918 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท ม.4 พ

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. พะเยา – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ | เที่ยว 17:45 น. – X-Class

กรีนบัส

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 17:45 น. บขส. พะเยา – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) | กรีนบัส.”

— เที่ยวรถทัวร์ กรีนบัส เส้นทาง บขส. พะเยา – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ เวลา 17:45 น.

รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทาง บขส. พะเยา – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) บริการด้วยรถทัวร์ กรีนบัส รถออกเวลา 17:45 น. ถึงเวลาประมาณ 21:00 น. ราคาตั๋วประมาณ 169 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท X-Class

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. น่าน – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ | เที่ยว 14:00 น. – VIP

กรีนบัส

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 14:00 น. บขส. น่าน – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) | กรีนบัส.”

— เที่ยวรถทัวร์ กรีนบัส เส้นทาง บขส. น่าน – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ เวลา 14:00 น.

รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทาง บขส. น่าน – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) บริการด้วยรถทัวร์ กรีนบัส รถออกเวลา 14:00 น. ถึงเวลาประมาณ 20:25 น. ราคาตั๋วประมาณ 476 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท VIP