Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. อุตรดิตถ์ – บขส. เลย จ.เลย | เที่ยว 23:30 น. – ม.4 พ

บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 23:30 น. บขส. อุตรดิตถ์ – บขส. เลย | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด.”

— เที่ยวรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด เส้นทาง บขส. อุตรดิตถ์ – บขส. เลย จ.เลย เวลา 23:30 น.

รถทัวร์ไป บขส. เลย จังหวัดเลย เส้นทาง บขส. อุตรดิตถ์ – บขส. เลย บริการด้วยรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด รถออกเวลา 23:30 น. ถึงเวลาประมาณ 05:30 น. +1d ราคาตั๋วประมาณ 332 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท ม.4 พ

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เลย – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง | เที่ยว 21:30 น. – ม.4 พ

บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 21:30 น. บขส. เลย – บขส. ลำปาง | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด.”

— เที่ยวรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด เส้นทาง บขส. เลย – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง เวลา 21:30 น.

รถทัวร์ไป บขส. ลำปาง จังหวัดลำปาง เส้นทาง บขส. เลย – บขส. ลำปาง บริการด้วยรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด รถออกเวลา 21:30 น. ถึงเวลาประมาณ 05:30 น. +1d ราคาตั๋วประมาณ 470 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท ม.4 พ

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ กรุงเทพ – บขส. เลย จ.เลย | เที่ยว 21:00 น. – VIP 24

ซันบัส

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 21:00 น. กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร – บขส. เลย | ซันบัส.”

— เที่ยวรถทัวร์ ซันบัส เส้นทาง กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร – บขส. เลย จ.เลย เวลา 21:00 น.

รถทัวร์ไป บขส. เลย จังหวัดเลย เส้นทาง กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร – บขส. เลย บริการด้วยรถทัวร์ ซันบัส รถออกเวลา 21:00 น. ถึงเวลาประมาณ 05:00 น. +1d ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท VIP 24

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เลย – กรุงเทพ จ.กรุงเทพ | เที่ยว 17:30 น. – ม.1 พ

แอร์เมืองเลย

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 17:30 น. บขส. เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร | แอร์เมืองเลย.”

— เที่ยวรถทัวร์ แอร์เมืองเลย เส้นทาง บขส. เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ เวลา 17:30 น.

รถทัวร์ไป กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จังหวัดกรุงเทพ เส้นทาง บขส. เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร บริการด้วยรถทัวร์ แอร์เมืองเลย รถออกเวลา 17:30 น. ถึงเวลาประมาณ 03:50 น. +1d ราคาตั๋วประมาณ 550 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท ม.1 พ

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เลย จ.เลย | เที่ยว 17:00 น. – ม.4 พ

บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 17:00 น. บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เลย | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด.”

— เที่ยวรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เลย จ.เลย เวลา 17:00 น.

รถทัวร์ไป บขส. เลย จังหวัดเลย เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เลย บริการด้วยรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด รถออกเวลา 17:00 น. ถึงเวลาประมาณ 02:30 น. +1d ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท ม.4 พ

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. สกลนคร – บขส. เลย จ.เลย | เที่ยว 18:45 น. – ม.4 พ

บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 18:45 น. บขส. สกลนคร – บขส. เลย | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด.”

— เที่ยวรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด เส้นทาง บขส. สกลนคร – บขส. เลย จ.เลย เวลา 18:45 น.

รถทัวร์ไป บขส. เลย จังหวัดเลย เส้นทาง บขส. สกลนคร – บขส. เลย บริการด้วยรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด รถออกเวลา 18:45 น. ถึงเวลาประมาณ 23:45 น. ราคาตั๋วประมาณ 315 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท ม.4 พ

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เลย – บขส. นครพนม จ.นครพนม | เที่ยว 05:00 น. – ม.4 พ

บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 05:00 น. บขส. เลย – บขส. นครพนม | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด.”

— เที่ยวรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด เส้นทาง บขส. เลย – บขส. นครพนม จ.นครพนม เวลา 05:00 น.

รถทัวร์ไป บขส. นครพนม จังหวัดนครพนม เส้นทาง บขส. เลย – บขส. นครพนม บริการด้วยรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด รถออกเวลา 05:00 น. ถึงเวลาประมาณ 10:55 น. ราคาตั๋วประมาณ 401 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท ม.4 พ

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เลย – กรุงเทพ จ.กรุงเทพ | เที่ยว 19:00 น. – ม.1 พ

แอร์เมืองเลย

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 19:00 น. บขส. เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร | แอร์เมืองเลย.”

— เที่ยวรถทัวร์ แอร์เมืองเลย เส้นทาง บขส. เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ เวลา 19:00 น.

รถทัวร์ไป กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จังหวัดกรุงเทพ เส้นทาง บขส. เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร บริการด้วยรถทัวร์ แอร์เมืองเลย รถออกเวลา 19:00 น. ถึงเวลาประมาณ 04:00 น. +1d ราคาตั๋วประมาณ 550 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท ม.1 พ

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เลย – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ | เที่ยว 21:30 น. – ม.4 พ

บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 21:30 น. บขส. เลย – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด.”

— เที่ยวรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด เส้นทาง บขส. เลย – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ เวลา 21:30 น.

รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทาง บขส. เลย – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) บริการด้วยรถทัวร์ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด รถออกเวลา 21:30 น. ถึงเวลาประมาณ 07:00 น. +1d ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท ม.4 พ

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เลย – กรุงเทพ จ.กรุงเทพ | เที่ยว 18:00 น. – ม.1 พ

แอร์เมืองเลย

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 18:00 น. บขส. เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร | แอร์เมืองเลย.”

— เที่ยวรถทัวร์ แอร์เมืองเลย เส้นทาง บขส. เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ เวลา 18:00 น.

รถทัวร์ไป กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จังหวัดกรุงเทพ เส้นทาง บขส. เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร บริการด้วยรถทัวร์ แอร์เมืองเลย รถออกเวลา 18:00 น. ถึงเวลาประมาณ 03:10 น. +1d ราคาตั๋วประมาณ 550 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท ม.1 พ